EPCnodig.com, gevestigd te Notarishof 2 bus 202 - 2560 Nijlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Notarishof 2 bus 202
2560 Nijlen
0493 83 91 72
yannick@epcnodig.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EPCnodig.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via epcnodig@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EPCnodig.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  3. EPCnodig.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben in geval uw dossier gecontroleerd wordt door de bevoegde overheid zoals het Vlaams Energieagentschap of FOD financi├źn.

Geautomatiseerde besluitvorming:

EPCnodig.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EPCnodig.com) tussen zit. EPCnodig.com gebruikt daarvoor geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

EPCnodig.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
We bewaren enkel de gegevens van diegenen die effectief een dienst bij ons bestellen omdat dit opgelegd wordt door de bevoegde overheid. Zij leggen ons op dat we volgende gegevens gedurende 10 jaar moeten bewaren: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Van iedereen die ons contacteert maar uiteindelijk niet overgaat tot een effectieve bestelling worden de gegevens na 3 maanden gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:

EPCnodig.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien een derde (energiedeskundige, elektriciteitskeurder) uw gegevens zou gebruiken voor andere redenen dan het effectief uitvoeren van de inspectie wordt de samenwerking met deze derde onmiddellijk stopgezet.

Cookies of vergelijkbare technieken:

EPCnodig.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EPCnodig.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Het verwijderen van uw gegevens is niet mogelijk in die gevallen dat we verplicht zijn die te bewaren door onze bevoegde overheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar epcnodig@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
EPCnodig.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycommissie. Dat kan via volgend e-mailadres commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

EPCnodig.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden maximaal 3 maanden op de server bewaard en daarna verwijdert. Van diegenen die effectief een dienst bij ons bestelden bewaren we de gegevens niet op de server maar op een externe schijf zodat uw gegevens bij een hacking van onze server niet kunnen teruggevonden worden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via epcnodig@hotmail.com.

Uw gegevens die u zelf publiceert in uw review:

Klanten krijgen altijd de mogelijkheid om een review te publiceren op onze site. De ingediende review wordt altijd letterlijk gepubliceerd met de eventuele naam en adres die u gekozen hebt te publiceren. Als klant hebt u op elk moment de mogelijkheid om deze review terug te verwijderen. Dat kan u doen op eenvoudige vraag naar ons e-amiladres epcnodig@hotmail.com.

Toestemming:

Door de informatie en de diensten op http://www.epcnodig.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.